Category Archives: Uncategorized

Hakların Öznesi Olmak: Kırılganlıktan Özerkliğe

Giriş Adalet üzerine yazılarını topladığı Adil Olan Üstüne Düşünümler (Ricoeur: 2007) adlı eserin bir bölümü olan ‟Özerklik ve Yaralanabilirlik”te Paul Ricœur, özerklik (autonomie) kavramını kırılganlık, yaralanabilirlik (vulnérabilité) haliyle birlikte ele alıyor. ‟Özerklik” Kant’tan beri ahlak felsefesinin gündeminde olan bir kavram. … Continue reading

Posted in Uncategorized

Cinselliğin Felsefeye Büyük Geri Dönüşü: Jean-Luc-Nancy Cinsel İlişki, Arzu ve Keyif Üzerine

Giriş Jean-Luc Nancy ‘le sexe’ dediğinde cinsiyetten, cinsel olandan, cinsellikten söz ettiği için, terimi tek bir sözcükle karşılamak zor. Sosyal bilimlerin cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasında yaptığı ayrımı bir kenara bırakmak zorundayız baştan. Biyolojinin cinsiyeti ve cinselliği kavrayış biçimine ya … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

What’s New in Philosophy of Sex and Love: Autumn 2016 edition

Originally posted on Erotes:
Welcome to What’s New in Philosophy of Sex and Love! These are things from the past year or so that our members and friends are writing, and in some cases reading. We’re going to host this series…

Posted in Uncategorized

Cinsellik ve Kendi Olma Süreçleri

      Gül Özyeğin’in 2015’te New York Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan New Desires, New Selves: Sex, Love, and Piety among Turkish Youth (Yeni Arzular, Yeni Kendilikler: Türk Gençleri Arasında Cinsellik, Aşk, Dindarlık) adlı eseri, sınıf, cinsel yönelim ve dinsel inanç … Continue reading

Posted in Uncategorized

Elizabeth Grosz, Judith Butler: Farklı Felsefeler, Farklı Kuir Kuramlar

Bu yazının amacı Judith Butler’ın kuir kuramı ile Elizabeth Grosz’un Deleuzecü kuir kuramını karşılaştırmakla sınırlı. Grosz, Deleuzecü kuir kuramın tek temsilcisi değildir ve Deleuzecü kuir kuram da tek değildir. Deleuzecü kuir deyince kavramsal bazı yaklaşımların ve tavırların ortaklığından bahsetmek yerinde … Continue reading

Posted in Uncategorized

GEL-GİT

Source: GEL-GİT

Posted in Uncategorized

Gül Özyeğin ve Ayşe Saktanber ile Sex, Love and Piety Among Turkish Youth üzerine ODTU’deki panelimiz

Posted in Uncategorized