Category Archives: Çağdaş Felsefe Makale

Herşey olabilir.

Bataille: Tarih, Egemenlik ve Çöp

  Bataille tarihi Kant’ın ve Hegel’in tersine bir ilerleme tarihi olarak değil, içkinliğe yabancılaşmanın tarihi olarak okur. Marksist gelenekten ödünç aldığı “insanın şeyleşmesi” ve “yabancılaşma” kavramlarını “dışkılama” veya “kendinden dışarı atma” kavramları aracılığıyla yorumlamıştır. Onun için yabancılaşma iğrencin doğumuyla başlar … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Bataille: Tarih, Egemenlik ve Çöp

Heidegger’in Sanat Anlayışı

      Heidegger’e göre sanatın gerçekliği (wirklichkeit), “şeylik” kategorisi[1] içinde incelenemez; onu “hakikatin gelişi” (das Geschehnis der Wahrheit) olarak düşünmek gereklidir. “Hakikatin gelişi” eserde vuku bulduğu için, onu büyük sanata ait gerçek eserlerin (wirkliche Werke) eser olmaklığından (Werksein) yola … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Heidegger’in Sanat Anlayışı

Levinas ve Kierkegaard: Etik ve Politika

I             Hem Kierkegaard hem de Levinas dindar filozoflar oldukları halde, ciddiye aldığı felsefeler arasında Levinas’ı en çok rahatsız eden belki de Kierkegaard’ın felsefesidir. [1] Kierkegaard’a pek seyrek olarak açıkça gönderme yaptığı halde, Levinas’ın metinlerinde bu rahatsızlığın belirtilerine rastlanabilir. Kierkegaard’la … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Levinas ve Kierkegaard: Etik ve Politika

Butler ve Hegel: Arzu, Tanıma ve Akrabalık

    Bugün queer kuramın kurucusu olarak anılan Judith Butler’ın felsefeye bir Hegel yorumcusu olarak girmiş olması dikkate değerdir. Arzunun Özneleri[1] başlığıyla yayımlanan doktora tezi Hegel’de arzu ile tanıma ilişkisini tartışır. Not edelim: Bu tez, yeterince çalışılmadan çabucak yayımlandığı için … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Butler ve Hegel: Arzu, Tanıma ve Akrabalık

Levinas’ın Sanat Anlayışı

I Emmanuel Levinas, çağdaş Kıta Avrupası felsefesinde etiği “başkasıyla ilişkide adalet” olarak yeniden düşünmenin yolunu açmış olan filozoftur. Düşüncesi, etikle politikanın ilişkisini sorgulamak açısından verimli bir kesişim içerir. Bir yandan kendisine karşı sonsuz sorumlu olduğum ve karşısında özgürlüğümün keyfiyetini sorguladığım … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Levinas’ın Sanat Anlayışı

Bataille ve İçkinliğe Doğru Şiddet

              Aşkınlık varlıkbilim, epistemoloji, etik ve estetik gibi alanlara ait bir kavram değildir yalnızca, din felsefesinin de önemli bir meselesidir. Tanrı’yla ilişki, O’nunla birleşmenin kulun ulaşacağı son mertebe, nihai bir amaç gibi kavrandığı durumda olsun, birleşmenin imkansız olduğu, kendini … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Bataille ve İçkinliğe Doğru Şiddet