Category Archives: Bildiri

Yayınlanmamış demek.

Militarizmi Yeniden Düşünmek

    Amargi Feminist Dergi’nin II. sayısında Gülnur Savran’ın militarizm dosyasına yönelik haklı bir saptaması vardı, militarizm üstüne çoğul görüşler dile getirmiştik.[1] Tüm bu yazıların ardarda gelerek oluşturdukları şeyden militarizmin bütünsel bir tanımının çıkmasını beklememek gerekir elbette; her yazar militarizmi … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on Militarizmi Yeniden Düşünmek

İmkânsızdan da imkânsız

Heidegger Düşünmek Nedir?’in bir yerinde, Böyle Buyurdu Zerdüşt’te Nietzsche’nin “son insan” dediği insanı yorumlarken çağdaş psikoterapinin insanlara aynı mutluluğu garanti etmek suretiyle herkesin eşitliğini sağladığını yazar. Gündeliklikteki düşmenin başdöndürücü hareketi içindeki sakinleşmeyi bulan ve destekleyen, yatışmanın ve krize girmemenin yolunu … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on İmkânsızdan da imkânsız

Korku ve Politika

Belki çağdaş düşüncelerin bize öğrettiği gibi, hiçbir söylem retorikten arınmış değildir, ve en derin, en sıkı örülmüş söylemlerin temelinde bile metaforların kaçınılamaz varlığı söz konusudur. Ancak felsefede de kurucu metaforların bulunuyor olması, felsefeyi retoriğe indirgemez. Platon felsefeyi retorikle bir mücadelenin, … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on Korku ve Politika

İnsan Haklarının Temelleri Sorunu

Michael Perry, insan hakları ahlâkının günümüzün küresel, hakim ahlâkı olduğunu ve bu ahlâkın uluslararası insan hakları hukukunun zemini olduğunu söyleyerek söze başlıyor. İddiası şudur: İnsan haklarının birden fazla dinsel temeli olabilir ama seküler bir temelinin olduğu hiç de açık değildir. … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on İnsan Haklarının Temelleri Sorunu

Çeviri Üstüne

  Çeviri bilmenin, bilginin, yeteneğin yanısıra bir cüret etme meselesiyse eğer, çeviri hakkında bir metadil kurmak suretiyle, bu konuyu düşünmeye ömürlerini adamış, kaynak dilde söyleneni hedef dilde söyleyişin sorumluluğunu üstlenmiş akademisyenlerin önünde konuşmak da ancak başka türlü bir cüret, haddini … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on Çeviri Üstüne

Bataille’da İçkinlik ve Aşkınlık (“Politika ve İnanma” Konferansında Sunulan Bildiri, İstanbul Üniversitesi, 1-2 Haziran 2011)

Din Kuramı öncelikle hayvan ile insan arasındaki farkı içkinlik ve aşkınlık terimleriyle belirlemesi açısından ilginçtir. Hayvan suyun su içinde olması için yaşadığı çevreye içkindir. Açık seçikliğin bulunmadığı, ötekinin benden ayrı olmadığı, nesneleştirilemediği Bir’dedir. Bir içinde özne nesne ayrımı yapılamaz. Ama … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on Bataille’da İçkinlik ve Aşkınlık (“Politika ve İnanma” Konferansında Sunulan Bildiri, İstanbul Üniversitesi, 1-2 Haziran 2011)

Dünya Felsefe Günü Konuşması, Liseler Arası Felsefe Platformu ve Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü işbirliğiyle, Dünya Felsefe Gününü Kutlama Etkinliği, Koç Üniversitesi, 26 Kasım 2010.

Sartre ve Kimlik   Bugün Sartre’dan yola çıkarak kimlik üstüne birkaç şey söylemek istiyorum. Sartre’ın yola çıkış noktasından başlayalım.  Sartre 1936 yılında yayımladığı, Husserl’in fenomenolojisindeki aşkın ego kavramını eleştirdiği Ego’nun Aşkınlığı’nda bilincin mutlak varoluşunu onun kendi bilinci (conscience de soi), … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on Dünya Felsefe Günü Konuşması, Liseler Arası Felsefe Platformu ve Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü işbirliğiyle, Dünya Felsefe Gününü Kutlama Etkinliği, Koç Üniversitesi, 26 Kasım 2010.