Monthly Archives: November 2020

Simone de Beauvoir’ın İkinci Cinsiyeti için Önsöz

Simone de Beauvoir’ın İkinci Cinsiyet’inin feminist felsefenin temel eserlerinden birisi olduğu kabul edilir. Beauvoir burada disiplinler arası bir stil kullanır, sadece felsefi geleneğe gönderme yapmaz; antropolojiden, edebiyattan, biyolojiden, psikolojiden, tarihten, hatta bugün “kültürel araştırmalar” adını verdiğimiz alandan gelen pek çok … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Simone de Beauvoir’ın İkinci Cinsiyeti için Önsöz