Monthly Archives: December 2012

Militarizmi Yeniden Düşünmek

    Amargi Feminist Dergi’nin II. sayısında Gülnur Savran’ın militarizm dosyasına yönelik haklı bir saptaması vardı, militarizm üstüne çoğul görüşler dile getirmiştik.[1] Tüm bu yazıların ardarda gelerek oluşturdukları şeyden militarizmin bütünsel bir tanımının çıkmasını beklememek gerekir elbette; her yazar militarizmi … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on Militarizmi Yeniden Düşünmek

İmkânsızdan da imkânsız

Heidegger Düşünmek Nedir?’in bir yerinde, Böyle Buyurdu Zerdüşt’te Nietzsche’nin “son insan” dediği insanı yorumlarken çağdaş psikoterapinin insanlara aynı mutluluğu garanti etmek suretiyle herkesin eşitliğini sağladığını yazar. Gündeliklikteki düşmenin başdöndürücü hareketi içindeki sakinleşmeyi bulan ve destekleyen, yatışmanın ve krize girmemenin yolunu … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on İmkânsızdan da imkânsız

Korku ve Politika

Belki çağdaş düşüncelerin bize öğrettiği gibi, hiçbir söylem retorikten arınmış değildir, ve en derin, en sıkı örülmüş söylemlerin temelinde bile metaforların kaçınılamaz varlığı söz konusudur. Ancak felsefede de kurucu metaforların bulunuyor olması, felsefeyi retoriğe indirgemez. Platon felsefeyi retorikle bir mücadelenin, … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on Korku ve Politika

İnsan Haklarının Temelleri Sorunu

Michael Perry, insan hakları ahlâkının günümüzün küresel, hakim ahlâkı olduğunu ve bu ahlâkın uluslararası insan hakları hukukunun zemini olduğunu söyleyerek söze başlıyor. İddiası şudur: İnsan haklarının birden fazla dinsel temeli olabilir ama seküler bir temelinin olduğu hiç de açık değildir. … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on İnsan Haklarının Temelleri Sorunu

Bataille: Tarih, Egemenlik ve Çöp

  Bataille tarihi Kant’ın ve Hegel’in tersine bir ilerleme tarihi olarak değil, içkinliğe yabancılaşmanın tarihi olarak okur. Marksist gelenekten ödünç aldığı “insanın şeyleşmesi” ve “yabancılaşma” kavramlarını “dışkılama” veya “kendinden dışarı atma” kavramları aracılığıyla yorumlamıştır. Onun için yabancılaşma iğrencin doğumuyla başlar … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Bataille: Tarih, Egemenlik ve Çöp

Derrida ve Sorumluluk Olarak Avrupa Fikri

  Bu yazının konusu Avrupa’nın ötekisiyle ilişkisini tarihsel olarak belirlemiş ve hâlihazırda belirlemekte olan örneksellik mantığıdır. Derrida’nın da 1960’larda söylediği gibi, bu mantık Husserl’in Geometrinin Kökeni[1] ve Avrupa Bilimlerinin Krizi ve Aşkınsal Fenomenoloji[2] gibi son dönem eserlerinde önemli bir rol … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Derrida ve Sorumluluk Olarak Avrupa Fikri

Heidegger’in Sanat Anlayışı

      Heidegger’e göre sanatın gerçekliği (wirklichkeit), “şeylik” kategorisi[1] içinde incelenemez; onu “hakikatin gelişi” (das Geschehnis der Wahrheit) olarak düşünmek gereklidir. “Hakikatin gelişi” eserde vuku bulduğu için, onu büyük sanata ait gerçek eserlerin (wirkliche Werke) eser olmaklığından (Werksein) yola … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Heidegger’in Sanat Anlayışı

Levinas ve Kierkegaard: Etik ve Politika

I             Hem Kierkegaard hem de Levinas dindar filozoflar oldukları halde, ciddiye aldığı felsefeler arasında Levinas’ı en çok rahatsız eden belki de Kierkegaard’ın felsefesidir. [1] Kierkegaard’a pek seyrek olarak açıkça gönderme yaptığı halde, Levinas’ın metinlerinde bu rahatsızlığın belirtilerine rastlanabilir. Kierkegaard’la … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Levinas ve Kierkegaard: Etik ve Politika

Çeviri Üstüne

  Çeviri bilmenin, bilginin, yeteneğin yanısıra bir cüret etme meselesiyse eğer, çeviri hakkında bir metadil kurmak suretiyle, bu konuyu düşünmeye ömürlerini adamış, kaynak dilde söyleneni hedef dilde söyleyişin sorumluluğunu üstlenmiş akademisyenlerin önünde konuşmak da ancak başka türlü bir cüret, haddini … Continue reading

Posted in Bildiri | Comments Off on Çeviri Üstüne

Derrida’nın Ardından: Ölüm, Kültür ve Dil

          I   Derrida öldü. Ölümünü bekliyorduk son bir yıldır. Haberi aldığımda içimden kaleme sarılıp bir şeyler yazmak gelmedi, vefatının hemen ardından cansıkıcı bir karalama kampanyası da başlayacaktı. Sessiz kalmak, kendi hatıralarına dalmak ve bir kitabını okuyarak yas tutmak … Continue reading

Posted in Çağdaş Felsefe Makale | Comments Off on Derrida’nın Ardından: Ölüm, Kültür ve Dil